PreciSe Hyper iMage Optics (Suzhou) Co.,Ltd.

เกี่ยวกับเรา

PreciSe Hyper iMage Optics (ซูโจว) จำกัด (PHYO) โดยเฉพาะสำหรับส่วนประกอบออปติคัล ยังคงเป็น บริษัท ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO9001: 2015 เรามีวิศวกรมืออาชีพสำหรับที่ปรึกษาพร้อมด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของอุปกรณ์การผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงสิ่งอำนวยความสะดวกการตรวจสอบที่เข้มงวดและนโยบายที่เป็นมิตรกับลู...
  • PreciSe Hyper iMage Optics (Suzhou) Co.,Ltd.
Shrink